Anette Palssa - ravitsemusterapeutti.

Anette Palssa

Tavoitteenani on tehdä fiksua terveydenedistämistä, parempaa ruoka- ja kehosuhdetta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia niin yksilöllisesti kuin yhteiskunnallisesti

Anette Palssa - logo valkoinen.
Anette Palssa - ravitsemusterapeutti.

Anette Palssa

Tavoitteenani on tehdä fiksua terveydenedistämistä, parempaa ruoka- ja kehosuhdetta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia niin yksilöllisesti kuin yhteiskunnallisesti

Anette Palssa - logo valkoinen.

Vuosikymmenet ravitsemusterapeuttina terveydenhuollossa ja jatkuva kouluttautuminen on tehnyt  minusta kohtaamisen ammattilaisen, jolla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, tuoda esiin tärkeät yksityiskohdat ja oivalluttaa ihmisiä löytämään tavoitteeseen sopivia muutospolkuja. Ajattelen, että jokainen kohtaaminen voi olla merkityksellinen ja muutoksen mahdollisuus.

Esittely
Anette Palssa - ravitsemusterapiaa pääkaupunkiseudulla.

Ravitsemusterapia • Lyhytterapia • Työnohjaus • Joogaohjaus

Koulutustaustani ja uteliaisuuteni oppia jatkuvasti lisää näkyy työssäni ja työskentelyotteeni on laaja-alainen, rento ja kaiken ytimessä on arvostava vuorovaikutus

Palvelut yksityishenkilöille

Ravitsemusterapia

  • syömishäiriöiden ja lihavuuden hoito
  • keho- ja ruokasuhde
  • suolistovaivat, vajaaravitsemus ja neuroepätyypillisyyteen liittyvät ravitsemuspulmat
  • ruoka-aine yliherkkyydet ja autonomiset sairaudet
Lue lisää

Lyhytterapia

  • keho- ja ruokasuhde
  • jaksamiseen ja uupumiseen liittyvät teemat
  • oma identiteetti ja elämäntilanne tai laajemmin hyvinvointiin vaikuttavat asiat
Lue lisää

Työnohjaus

  • työnohjaus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää
  • minulla on työnohjaajana annettavaa erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon, liikunta-alan ammattilaisille sekä opettajille ja ohjaajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin
Lue lisää

Joogaohjaus

  • jooga-harjoitukset osana vastaanottoa kun tavoitteena on autonomisenhermoston säätely esim. suolistovaivat tai ruokahaluttomuus tai uupumus
Lue lisää
Anette Palssa - ravitsemusterapia Helsinki.

Luennot, koulutukset ja työnohjaukset sekä muut asiantuntijapalvelut yrityksille ja yhteisöille

Olen kokenut kouluttaja, ryhmänohjaaja ja luennoitsija. Satoja kertoja olen kohdannut ammattilaisia, vaikuttanut heidän ajatteluunsa ja innostanut tekemään työnsä paremmin. Lukuisia kertoja olen saanut oivalluttaa ihmisiä luennoilla, ryhmissä ja koulutuksissa muutoksen polulle, kohti parempaa ravitsemusta tai työssä jaksamista.

Palvelut yrityksille ja yhteisöille