Asiantuntijapalvelut yrityksille.

Luennot ja koulutukset • Työnohjaus • Asiantuntijapalvelut

Palvelut yrityksille ja yhteisölle

Luennot ja koulutukset

Minulla on yli 600 luennon tai koulutuksen kokemus ja palaute luennosta on pääasiallisesti hyvää tai erinomaista. Asteikolla 1-5, palaute keskiarvo on yli 4.  Läheskään kaikista tilaisuuksista  palautetta ei toki kerätä. Luennoitsijana olen rento tarinankertoja, joka välillä ohjaan kuulijaa miettimään asioita pintaa syvemmältä. Liitän luentoihin ja koulutuksiin mahdollisimman paljon konkretiaa ja jos mahdollista vuorovaikutusta kuulijoiden kesken ja minun kanssani. 

Koska työkokemukseni on asiakastyössä, kuuluu se myös luennolla ja luennot ovat käytännönläheisiä ja arkisia. Kuulijoiden on helppo löytää niistä omaan arkeen sopivia asioita ja pyrin puhumaan ”kielellä”, jota kuulija ymmärtää. Luentoni pohjaavat tutkittuun tietoon, höystettynä todella vahvalla käytännön kokemuksella.

Ammattilaisena uskallan ottaa kantaa päivänpolttaviin asioihin ja olen aina valmis oppimaan uutta ja kuulemaan vastakkaisia ajatuksia. Paras luento on minusta sellainen, joka liikuttaa ja herättää tunteita, ajatuksia ja toiminnan muutosta.

Luennot räätälöidään monelle kohdeyleisölle aina tarpeen ja toiveiden mukaan niin ammattilaisille kuin maallikoille. Alla muutama esimerkki luennoista, joita olen viime vuosina tehnyt. Viime vuosina pitänyt koulutuksia pääasiassa liikunnan – ja terveydenhuollon ammattilaisille, sekä luennoinut Neuroliiton tilaisuuksissa potilaille.

anettepalssa@gmail.com 050 547 5194

Luento ja koulutus esimerkkejä

Lihavuuden hyvä hoito – kohtaamista ja konkretiaa

Viime vuosien eniten pyydetty luento. Luento on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat lihavuutta ja haluavat tehdä sen hyvin ja nykyaikaisella tavalla.  Luento pitää sisällään niin kohtaamiseen, motivaatioon kuin konkreettiseen elintapaneuvontaan liittyviä teemoja riippuen luennon painotuksesta. Luento saanut paljon kiitos kuulijoilta ja luennon tilaajalta.

Kohti parempaa keho- ja ruokasuhdetta

Luento tai koulutuskokonaisuus voidaan toteuttaa niin terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille kuin myös heille jota asia koskettaa henkilökohtaisesti. Kokonaisuudesta voidaan rakentaa monen tyyppisiä toteutuksia: luento, työpapaja, useamman kerran koulutus ja näiden yhdistelmä.

Riittävän hyvä ruokavalio

Luennolla käsitellään ravitsemuksen peruskysymyksiä, ateriarytmiä, kasvispainotteisuuden merkitystä ja ruokavalintoja. Perusjuttuja, joita perustellaan kohdeyleisön mukaan, joko tieteellä tai viihteellä. Luennolla vilisevät tarinat ja esimerkit, jotka auttava kuulijaa pysymään mukana. Usein näiden luentojen jälkeen tulee palautetta, että luulin tietäväni jo kaiken, mutta olihan tässä paljon uuttakin.

Työnohjausta ryhmille.

Ryhmille ja yhteisöille suunnattu työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa luovuutta, oivalluksia ja  ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen sekä löytää säätelykeinoja haastavissa tilanteissa. Työnohjaus edistää niin yksilön, työryhmän tai yhteisön työhyvinvointia ja tuo näkyviin muutostarpeet ja parhaimmillaan ennaltaehkäisee ongelmien kasautumista ja monimutkaistumista.

Keho-orientoituneessa työnohjauksessa puheen lisäksi otetaan aktiivisesti mukaan ihmiselle luonnolliset keholliset keinot niin säädellä kuin havainnoida tilanteita. Jokaisella meillä on keho, joka on jatkuvasti mukana vuorovaikutuksessa. Kehotietoisuuden lisääminen tukee niin yksilön hyvinvointia kuin ryhmien sekä yhteisöjen toimivuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kehollisuus työnohjauksessa tukee yhteisten päämäärien saavuttamisessa.

Kysy lisää ja pyydä tarjousta!

anettepalssa@gmail.com 050 547 5194

Muut asiantuntijapalvelut

Teen laajasti ravitsemukseen, työnohjaukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä töitä lähtien yksittäisistä tunneista isoihin kokonaisuuksiin. 

Yhteistyötahoja vuosien saatossa mm.

Neuroliitto - logo.
Sydänliitto - logo.
Aivovammaliitto - logo.
HUS - logo.
Metabite - logo.
Novo nordisk - logo.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää, voisinko olla teille hyvä asiantuntija!

anettepalssa@gmail.com 050 547 5194