Lyhytterapia Helsinki.

Ravitsemusterapia • Lyhytterapia • Työnohjaus • Joogaohjaus

Palvelut yksityishenkilöille

Työskentelyotteeni on integratiivinen, mikä tarkoittaa että käytän erilaisia menetelmiä ja taustateorioita työssäni. Pyrin luomaan rennon ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on turvallista keskustella ja työskennellä hankalaltakin tuntuvien asioiden kanssa.

Minulla on psyko-fyysis-sosiaalinen ihmiskäsitys, mikä tarkoittaa, että kohtaan ihmisen kokonaisuutena ja tarvittaessa puhumisen lisäksi voidaan tehdä kehollisia harjoituksia tai käyttää kotitehtäviä asioiden syventämiseen. Olen trauma- ja sukupuolisensitiivinen sekä neurodiversiteettiasiat ovat minulle arkipäivää. Minulle tärkeää on tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja arvostava vuorovaikutus.

Yhden yksilöohjauksen kesto on tunnin ja minun luokseni voi tulla kerta käynnille tai pidempään hoitosuhteeseen tai työnohjaukseen. Kaikki vastaanottoajat on mahdollista tehdä kasvokkainen toimipaikoilla tai videovastaanottona.

Vastaanottotiedot
Ravitsemusterapia Helsinki.

Ravitsemusterapia

Minulla on syvä ja monipuolinen kokemus syömishäiriöiden, lihavuuden, ruoka- ja kehosuhteen hoidosta. Vastaanotolle kannattaa hakeutua myös suolistovaivojen, vajaaravitsemuksen tai neuroepätyypillisyyteen liittyvistä ravitsemuspulmissa. Osaamista on kertynyt myös runsaasti erilaista ruoka-aine yliherkkyyksistä ja autonomisten sairauksien (mm. MS-tauti, reuma) ravitsemushoidosta. Ravitsemusterapia voi olla kertaluonteista tai toistuvaa. Vastaanotolla keskitytään ravitsemukseen ja ruokaan, mutta tarvittavalla laajuudella käsitellään myös syömiseen ja ruokavalintoihin vaikuttaviin muita tekijöitä kuten unta, liikuntaa, stressiä ja elämäntilannetta. 

Vastaanottotiedot

Lyhytterapia

Vastaanotolleni voi tulla pysähtymään, keskustelemaan ja työstämään keho- ja ruokasuhdetta, jaksamiseen ja uupumiseen liittyviä teemoja, omaan identiteettiin ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä tai laajemmin hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Lyhytterapian kesto määritellään yhdessä, luonani voi käydä tiiviisti viikoittain tai harvemmin oman tarpeen mukaan. 

Vastaanottotiedot
Lyhytterapeutti Helsinki.
Työnohjaus Helsinki.

Työnohjaus

Valmistuin 2023 keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi (StoRyn hyväksymä). Koulutuksen viitekehys pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä. Viitekehys pohjautuu dialogiseen ja systeemiseen ajatteluun ja neurobiologiseen ymmärrykseen ihmisen mielen ja kehon toiminnasta. Minulla on 18 vuoden työkokemus työterveyshuollosta ja olen ohjannut lukuisia ryhmiä ja kohdannut ihmisiä eri toimialoilla. Olen saanut seuranta työelämän kehitystä erilaisissa organisaatiossa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Koen, että minulla on työnohjaajana annettavaa erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon, liikunta-alan ammattilaisille sekä opettajille ja ohjaajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Koen, että ammattilaisten jaksaminen on keskeisessä roolissa yhteiskunnan kehittymisessä ja hyvinvoinnin vaalimisessa. Työnohjaus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää. Teen yksilö-, yhteisö- ja ryhmätyönohjausta.

anettepalssa@gmail.com 050 547 5194
Anette Palssa on STOry:n hyväksymä työnohjaaja.
Anette Palssa - logo musta.
Suomen työnojaajat - STOry - logo.

Joogaohjaus

Osana vastaanottoa voidaan tehdä jooga-harjoituksia. Joogataustani on hyvin lempeä ja kaikkien keholle ja mielelle mukautuva. Jooga on hyödyllistä kun tavoitteena on autonomisenhermoston säätelyä esim. suolistovaivoissa tai ruokahaluttomuudessa tai uupumuksessa.

Vastaanottotiedot
Joogaohjausta ruokahaluttomuuteen.